Khảo sát

NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM 2020

Sản xuất/ Hoá chất

Danh sách Doanh nghiệp > Sản xuất/ Hoá chất

GE Vietnam

Vilube

Puma

Nike Vietnam

BASF Vietnam

3M Việt Nam

Total Vietnam

Biti's

adidas Vietnam

Petro Vietnam

Bita's

Nhựa Rạng Đông

TBS Group

Coach

Tecomen

Giày Juno

Masan Resources

Hyosung Vietnam

Thành Thành Công - Biên Hòa

Esquel Việt Nam

Coats Phong Phú

OPEC Plastics

Sunhouse

ECCO VIETNAM

Viet Tien Garment

Fashion Garments