Khảo sát

NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM 2020

Nông nghiệp/ Lâm nghiệp/ Thủy sản

Danh sách Doanh nghiệp > Nông nghiệp/ Lâm nghiệp/ Thủy sản

Monsanto Vietnam

Masan Nutri Science

Anova Corp

Biomin

Cargill Vietnam

CP Group

Syngenta Vietnam

CJ Vina Agri

ADC Group

Behn Meyer Agricare

BIM Group

Olam Vietnam

Tập đoàn Lộc Trời

Viphavet (Asialand)

The Pan Group

Hợp Trí

Thành Thành Công - Biên Hòa

VinEco

UPL Vietnam

HungHau Holdings

Dalat Hasfarm