Bước 1

  • Tên chương trình: Khảo sát Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2024

  • Cảm ơn bạn đã dành thời gian quan tâm đến Khảo sát Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2024 được thực hiện bởi Anphabe. Với 10 phút tham gia khảo sát, câu trả lời của bạn góp phần vào việc đánh giá sức hấp dẫn của các Thương hiệu Nhà tuyển dụng trên thị trường.

  • Mục đích của khảo sát này:

  • Câu trả lời của bạn đóng góp vào những phân tích quan trọng, giúp doanh nghiệp định hướng chiến lược xây dựng môi trường làm việc hiệu quả & hạnh phúc hơn, đồng thời quyết định kết quả danh sách bảng xếp hạng Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2024 . Vì thế, vui lòng chọn phương án thể hiện ĐÚNG NHẤT SUY NGHĨ của bạn.
    Thông tin bên dưới để đảm bảo rằng bạn muốn tham gia khảo sát hay không. Việc tham gia khảo sát của bạn là tự nguyện và bạn cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân trong quá trình thực hiện & hoàn thành khảo sát.