Khảo sát

NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM 2020

Xây dựng/ Vật liệu/ Kiến trúc (Nhà xây dựng, Nhà thầu thi công, Giám sát, Sản xuất VLXD, …)

Danh sách Doanh nghiệp > Xây dựng/ Vật liệu/ Kiến trúc (Nhà xây dựng, Nhà thầu thi công, Giám sát, Sản xuất VLXD, …)

Cofico

Häfele Vietnam LLC

NS Bluescope Steel

Zamil Steel

Kirby Southeast Asia Vietnam

Saint-Gobain Vietnam

Eurowindow

Pomina

REE Corporation

Searefico

Sika

Phenikaa

Tập đoàn Hòa Phát

Tôn Đông Á

SCG

Hoa Sen Group